مقدمه ای بر الگوهای مدیریت اطلاعات

طراحی سایت در مشهد

در مهندسی نرم افزار، ما آموخته ایم که انتزاع، پیمانه، و پنهان کردن اطلاعات روش های مفیدی هستند برای طراحی سایت حرفه ای در مشهد وقتی که مجموعه ای از الزامات به تکه های کنترل برای پیاده سازی شکسته می شوند. در این مقدمه از الگوهای مدیریت اطلاعات، مندی شسل و هارالد اسمیت توضیح می دهند که چگونه کتاب خود را با استفاده از این اصول برای مقابله با هماهنگ سازی اطلاعات بین سیستم های فناوری اطلاعات گرد آوری کرده اند.

اکثر سازمان ها از سیستم های تخصصی IT به نام برنامه های کاربردی برای اجرای عملیات خود استفاده می کنند. هر برنامه از جنبه خاصی از کسب و کار، چه برای کل سازمان و یا یک گروه در درون آن پشتیبانی می کند. ممکن است برنامه های کاربردی برای گرفتن سفارش، برای صدور صورت حساب، برای توزیع کالا، برای مدیریت داده ها از کارکنان، و بسیاری موارد دیگر استفاده شوند.

ترجمه شده توسط تیم طراحی سایت مشهد وب سایت

حالا نوبت شماست !
نظر خود را وارد کنید: