اصول موثر در طراحی وب سایت

طراحی سایت در مشهد

به منظور استفاده صحیح از اصول در ابتدا نیاز داریم بدانیم کاربران با وب سایت ها چگونه ارتباط برقرار می کنند، چگونه فکر می کنند و الگوهای اساسی رفتار کاربران چه فاکتورهایی هستند. در واقع، عادات کاربران در وب با مشتریان یک فروشگاه تفاوتی ندارد.

بازدیدکنندگان در هر صفحه جدید نگاه کوتاهی دارند ، و بر روی اولین لینک که علاقه آنها را جلب کند و یا شبیه چیزی که دنبال آن هستند باشد کلیک می کنند. در واقع، بخش های بزرگی از صفحه وجود دارد که آنها حتی نگاه نمی کنند. ترجمه شده توسط تیم طراحی سایت مشهد وب سایت

حالا نوبت شماست !
نظر خود را وارد کنید: